Jeg arbejder i

Fortsæt

Vi opdatere indholdet på
baggrund af din virksomhedstype

I 2010 startede vi vores Sustainable Living Plan, som har til formål at forbedre sundheden og velbefindendet for over en milliard mennesker. Hvordan er det gået? Hvilke mål har vi nået i 2020, og hvilke mål har vi tilbage?

Vi mener ikke, at vækst skal ske på bekostning af planeten og mennesker. Unilever Sustainable Living Plan (USLP), der blev lanceret i 2010, er vores store initiativ til at ændre den måde, vi arbejder på i virksomheden. Internt har USLP bidraget med:

 • At vi skaber bæredygtig vækst ved hjælp af bæredygtige midler
 • At vi reducerer omkostninger
 • At vi skaber tillid i hele kæden med vores brands.

Men vi kommer ikke frem til en løsning på egen hånd. De samfundsmæssige udfordringer i dag er store og komplekse: klimaændringer, ulighed, plastforurening og sanitetsproblemer er noget, vi skal løse sammen. Så hvordan arbejder vi for dette? Unilever har implementeret FN's Sustainable Development Goals (SDG) som en del af vores dagsorden. Dette er, hvor vi står i 2020.

10 years of the Unilever Sustainable Living Plan – highlights

00:00

USLP's mål og resultater i 2020

Unilever Sustainable Living Plan har 3 hovedmål med 6 underliggende fokuspunkter. Her gennemgår vi dem, og hvor langt vi er. Hvilke mål har vi nået, og hvad mangler vi stadig at gøre?

1. Hovedmål Sundhed & kost

 

 • Fokus: Næring
  Vores arbejde omfatter konstant at forbedre kvaliteten af alle vores produkter. Næringsværdien skal opfylde eller være højere end de anbefalede ernæringsretningslinjer.
 • Mål og resultater:
  56 % af vores produkter opfyldte de højeste ernæringsretningslinjer i 2019.

Læs mere:

2. Hovedmål Klima & miljø

 

 • Fokus: Drivhusgasser
  At halvere drivhusgasserne fra vores forbrugerprodukter inden 2030. I 2020 skal udledning fra vores fabrikker være på eller under udledningsniveauerne fra 2008 (på trods af den nuværende højere produktionsmængde).
 • Mål og resultater:
  Vores drivhusgasser til forbrugerbrug er steget med 2 % siden 2010, hvilket er en stigning, men det holder sig stadig inden for vores plan om en halvering inden 2030. På vores fabrikker er udledningerne faldet med hele 65 % i forhold til vores udledninger i 2008!

Læs mere:

 • Fokus: Vand
  At halvere forbruget af vand inden 2020, når det kommer til, hvordan forbrugeren bruger vores produkter. Og bruge mindre vand i produktionen.
 • Mål og resultater:
  Vandforbruget på forbrugerniveau er steget med 1 % siden 2010 og opfylder derfor ikke vores mål for 2020. Vores vandforbrug på fabrikkerne er derimod faldet med 47 % og falder dermed inden for rammen for vores mål.
 • Fokus: Affald
  At halvere forbrugernes affald fra vores produkter inden 2020. Affald fra vores fabrikker skal ligge på, eller under, niveauerne for 2008.
 • Mål og resultater:
  Forbrugeraffaldet er faldet med 32 %, hvilket er en god reduktion, men som derfor ikke opfylder vores mål. På den anden side er fabriksaffald blevet reduceret med hele 96 %.

Læs mere:

 • Fokus: Bæredygtigt materiale
  I 2020 skal 100 % af vores materiale fra landbrug være bæredygtigt.
 • Mål og resultater:
  Vi opnåede 62 % bæredygtigt materiale i gennemsnit, hvoraf følgende produkter er 100 % bæredygtige: æg, sukker, kakao, te, sojaprodukter, rapsolie, papir og pap. Palmeolie ligger på 95 % bæredygtig oprindelse og grøntsager på 92 %.

Læs mere:

3. Hovedmål Livsforudsætninger

 

 • Fokus: Lige livsvilkår
  I 2020 skal vi styrke 5 millioner kvinders position samt styrke menneskerettighederne i hele kæden.
 • Mål og resultater:
  70 %
  af indkøb og anskaffelse opfylder vores grundlæggende krav til bæredygtighed, menneskerettigheder, arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø. Andelen af kvinder i ledende stillinger hos Unilever er steget til 51 %, og 2,34 millioner kvinder over hele verden har startet eller fået adgang til projekter, der fremmer deres uddannelse og jobmuligheder hos Unilever.

Making sustainable living commonplace for 8 billion people

00:00