Jeg arbejder i

Fortsæt

Vi opdatere indholdet på
baggrund af din virksomhedstype

Vi har endnu ikke nået alle vores mål efter at have startet Unilever Sustainable Living Plan (USLP) i 2010. Bæredygtighed er ikke en sideværdi for os. Det er en del af vores hovedformål. Her er vores fortsatte arbejde, der starter i 2020.

Vi er stolte af vores fremskridt efter 10 år, men ved, at vi i fremtiden skal være hurtigere og modigere i vores bæredygtighedsarbejde. Vi har ikke nået alle vores mål. Vi har ikke opfyldt alle formålene. Undervejs har vi fået en masse dyrt købte erfaringer med os. Vores vision er at være førende inden for bæredygtige globale aktiviteter. Vi ønsker at kunne levere værdier, der er sociale, økonomiske og bæredygtige for planeten og mennesker. Vi er kommet frem til, at en sådan forretningsmodel er Purpose Led, formålsstyret, og Future Fit, fremtidstilpasset. For at nå dertil bruger vi vores kompas, en enkel forretningsmodel baseret på tre kerneelementer.

 

Områder, som vi skal udvikle

Vi vil fortsætte med at arbejde videre med de modeller, der har fungeret godt, og korrigere det, der ikke har fungeret. Frem for alt vil vi være endnu mere ambitiøse og progressive fremover, så vi kan nå vores mål om at gøre bæredygtighed til virkelighed for 8 milliarder mennesker. Her er den indsigt og de målsætninger, som vi vil arbejde mere fokuseret på!

100 % bæredygtige råmaterialer

100 % bæredygtige råmaterialer

Dette mål er svært at holde, hvis vi ikke har fuld gennemsigtighed igennem hele kæden. I forbindelse med nogle råvarer er det ligegyldigt, hvor meget vi investerer – vi vil stadig ikke kunne levere en mere bæredygtig afgrøde. Så vi fokuserer på de råvarer, hvor vi kan opnå den største fordel, og hvad angår de råvarer, vi bruger i mindre målestok, følger vi branchestandarderne for bæredygtighed (men oftere højere)!

 

Forbedrede livsvilkår for kvinder

Forbedrede livsvilkår for kvinder

Det var meget vanskeligt at måle den faktiske indvirkning, som mange af vores sociale programmer havde på at styrke kvinders position og livsvilkår. Det er noget, vi stadig arbejder hårdt på at udvikle og sikre.

 

Arbejde mere fleksibelt

Arbejde mere fleksibelt

For at kunne arbejde hurtigt og fremsynet har vi lært, at vi skal være fleksible. For eksempel var vi nødt til at fremskynde vores arbejde med affald for at håndtere plastproblemet, så vi indførte nye retningslinjer i 2017 og ændrede målene yderligere i 2019.

Ændrede forbrugsmønstre

Ændrede forbrugsmønstre

Noget, vi undervurderede, var udfordringen med at hjælpe forbrugerne med at ændre deres mønstre. Vores forbrugermål for drivhusgasudledninger og vand omfattede vores ambition om at hjælpe forbrugerne med at ændre den måde, de vasker tøj eller tager brusebad på.

Systematiske forandringer

Systematiske forandringer

Et eksempel er, at vi først kunne nå vores mål om 100 % vedvarende elektricitet, når markedet var tilstrækkeligt udviklet. Vi hjalp med at skynde på den industrielle udvikling og indså samtidig, at vi skal spille en større rolle i forandringer i andre brancher også.