Jeg arbejder i

Fortsæt

Vi opdatere indholdet på
baggrund af din virksomhedstype

Frøer findes på alle kontinenter, undtagen Antarktis, og er de såkaldte indikatorarter. Det betyder, at frøen stiller særlige krav til sit miljø, hvilket gør, at den kan bruges som en indikator for naturens tilstand. At den grønne frø er blevet et symbol for Rainforest Alliance-certificeringen er med andre ord ikke så mærkeligt, og når du ser den på et af ​​vores produkter, kan du have tillid til, at produktet opfylder specifikke standarder, som stiller krav til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. I dag er der tusindvis af produkter i hele verden, der bærer den lille, men meget vigtige frø.

Mere end 30 års arbejde for en bæredygtig udvikling

Rainforest Alliance er en international non-profit organisation, der arbejder for at bevare den biologiske mangfoldighed og skabe bæredygtige forsørgelsesmuligheder. For eksempel uddanner man landmænd og støtter arbejdernes familier med skoler og sundhedspleje. Yderligere arbejder man også for at indføre klimavenlige landbrugsmetoder, beskytte naturlige økosystemer, nedbringe anvendelsen af ​​pesticider og beskytte bestøvere og ikke mindst – beskytte arbejdernes rettigheder. Rainforest Alliance har arbejdet med alle parter i værdikæden siden 1987 og når ud til over fire millioner jord- og skovbrugere i flere end 70 lande, hvilket giver mere end 30 års arbejde for en bæredygtig udvikling.

 

 

Teproduktionens udfordringer

Verdens største teproducenter findes i Indien, Kina og Kenya. Samtidig med at teplantagerne er vigtige arbejdsgivere, har produktionen store udfordringer, både inden for sociale og miljømæssige områder. Erosion, overforbrug af kunstgødning og pesticider samt skovrydning på grund af ineffektiv anvendelse af træ er nogle eksempler på miljøproblemerne. De sociale udfordringer for folk, der arbejder på plantagen, er lave lønninger, begrænset adgang til anstændige boliger samt sundhedspleje og andre basale behov. Alt dette arbejder Rainforest Alliance dog aktivt for at ændre og forbedre.

I Kenya, som 44 % af al Rainforest Alliance-certificeret te kommer fra, har arbejderne for eksempel 50 % højere løn end arbejderne på ikke-certificerede gårde. I Indien siger mere end halvdelen af ​​de certificerede avlere, at certificering har haft en positiv indvirkning på deres helbred. Hertil kommer, at arbejdere på certificerede gårde i højere udstrækning sender deres børn i skole end på ikke-certificerede gårde.

Vidste du, at ...

... skove er vores bedste beskyttelse mod globale klimaforandringer?

... når du køber Rainforest Alliance-certificerede produkter, støtter du arbejdet for at bevare verdens skove, sprede klimavenlige landbrugsmetoder og styrke småbrugenes økonomi samt arbejdernes rettigheder?

... klimasmarte landbrug dybest set drejer sig om at arbejde for en bæredygtig forøgelse af udbytte og indkomst, at tilpasse sig og opbygge modstandsdygtighed over for klimaforandringer og reducere udledningen af ​​drivhusgasser?

Kilde: Rainforest Alliance Certified. Derfor skal du kigge efter frøen.