Menu

Unilever og Unilever Food Solutions er nogle af verdens største forbrugere af landbrugsråvarer såsom te, grøntsager og vegetabilske olier. Når man er en stor virksomhed, må man også tage et stort ansvar. Derfor bruger vi meget energi på at støtte vores leverandører med viden og inspiration, så de kan arbejde på en måde, der forbedrer både deres egen økonomi og biodiversiteten, hvor de bor og arbejder. 

Lad os tage et kig på, hvad udtrykket biodiversitet egentligt dækker over. I FN-konventionen om biodiversitet står der følgende:

Biodiversitet er...

  • et udtryk, der anvendes til at beskrive variationen i liv på jorden (planter, dyr og mikroorganismer)
  • variation inden for arterne
  • resultatet af millioner af års evolution, som i stigende grad påvirkes af os mennesker
  • en mangfoldighed af økosystemer

 

Biodiversitet sikrer disse essentielle økosystemtjenester, der forsyner os med f.eks. mad og vand. Økosystemets strukturer skal sikres, så de kan producere de livsnødvendige ydelser, der også gavner os som virksomhed. At bevare disse biologiske økosystemer er derfor afgørende for os på to måder: Det styrker udbuddet af de ingredienser, som vores varemærker er afhængige af, og det understøtter opblomstringen af de samfund og økonomier, hvor vi driver forretning.

Vigtigheden af mangfoldighed

Biodiversitet – eller biologisk mangfoldighed, som det også kaldes – er altså en grundlæggende forudsætning for et velfungerende samfund, en blomstrende økonomi og evnen til at drive virksomhed. Ved at beskytte biodiversiteten arbejder vi hos Unilever for at have en positiv indvirkning på menneskers levebrød, samtidig med at vi styrker de landbrugssystemer, vi selv er afhængige af. Uden biodiversitet – ingen virksomhed.

“Uden biodiversitet – ingen virksomhed.”

Sustainable Agriculture Programme

Vores program for bæredygtigt landbrug – Sustainable Agriculture Programme – opstod som resultat af vores ambition om at købe vores råvarer fra gårde, der gør brug af netop bæredygtige landbrugsmetoder. Beskyttelse af biodiversiteten er således et af de mest centrale elementer i dette program, hvor et af de fire grundlæggende principper er at "sikre, at eventuelle negative effekter fra landbrugsaktiviteter minimeres, og at positive bidrag skabes, hvor det er muligt."

Vigtige retningslinjer

Biodiversitet er et af elleve kriterier, vi bruger til at måle bæredygtige landbrugsmetoder. Kernen i vores Sustainable Agriculture Programme er vores Sustainable Agriculture Code (SAC), som vi har udviklet for at kunne stille en række strenge kriterier at leve op til - både for os selv, vores landmænd og leverandører - med det formål at stimulere forbedringer i hele kæden. SAC dækker både økosystemtjenester, beskyttelse af sjældne og sårbare arter og økosystemer på og omkring gårdene. Det er mål, som vi desuden deler med Rainforest Alliance, Roundtable on Sustainable Palm Oil og andre tredjepartscertificeringssystemer.

Har du lyst til at se eksempler på, hvordan vi arbejder med at styrke biodiversiteten? Klik her!

Økosystemer er afgørende for vores velvære og livskvalitet, fordi de giver os vitale naturlige elementer såsom mad, ren luft og rent vand. Ifølge FN udtømmer vi verdens naturkapital så hurtigt, at over 60 % af økosystemtjenesterne er i tilbagegang, og klimaforandringerne udgør en trussel mod biodiversiteten. Unilever er en af verdens største forbrugere af landbrugsråvarer. Vi har et stort ansvar for at sikre, at vores indkøbsaktiviteter støtter de miljøer, der hjælper os, snarere end at nedbryde dem. Derfor opfordrer vi vores leverandører til at beskytte økosystemerne.

Produkter
Opskrifter
Opskriftsamling
Menu