Menu

Legal terms & conditions

Læs venligst denne meddelelse før du bruger denne site. Dette er vores betingelser for brug af siten og hele indholdet .

Generelt
Denne site kontrolleres af Unilever Food Solutions Danmark A/S (links herfra til eksterne sites er undtaget). Siten kan bruges fra forskellige andre lande rundt om i verden. Da hvert enkelt af disse lande kan have love, der adskiller sig fra dansk lov, samtykker både du og vi hermed i, at dansk lov skal gælde i forbindelse med alle anliggender, der opstår ved brug af denne site eller relaterer til dens indhold. Du giver hermed også dit samtykke til det danske retsvæsens ikke-eksklusive domsmyndighed, hvad angår disse anliggender.

Anvendelsesområde/Gyldighed
Denne site er kun konstrueret for personer i Danmark og information vedrørende produkter, service samt kampagner gælder kun i Danmark. Der gives ingen garanti for, at indholdet på denne site er rigtigt, tilgængeligt eller relevant for alle geografiske lokationer. Personer i andre lande henvises til Unilever Danmark A/S´s fælles site på www.unilever.com.

Copyright 
Copyright Unilever Food Solutions Danmark A/S 2008-2009. Alle rettigheder forbeholdes Unilever Food Solutions Danmark A/S. Al copyright samt andre intellektuelle rettigheder i forbindelse med tekst, billeder, lyd, software og andet materiale på denne site tilhører enten Unilever Food Solutions Danmark A/S og datterselskaber eller anden ejer, der har givet sin tilladelse til anvendelse. Henvisninger til filialer eller datterselskaber skal indbefatte alle selskaber i Unilever Group. Du har ret til at gennemlæse, browse, denne site samt at reproducere visse dele ved at printe dem, downloade dem eller distribuere dem til andre personer, men kun i informations øjemed, og ovennævnte copyrightmeddelelse skal altid inkluderes. Reproduktioner af sitens indhold må ikke sælges eller distribueres med kommercielle hensigter, heller ikke modificeres eller inkorporeres i andre værker eller publikationer, hverken i papirkopi eller i elektronisk format, herunder også overførsel til andre sites. Der gives ingen andre licenser eller rettigheder.

Varemærke
Alle varemærker, der bliver vist på denne site, er enten i Unilever Food Solutions Danmark og datterselskabers eje eller omfattet af en licensaftale. Uden begrænsninger indgår navnet " Unilever Food Solutions Danmark A/S, Unilever's logo og produktnavne. Uautoriseret brug af et varemærke fra denne site er strengt forbudt .

Produkttilgængelighed
En reference til et produkt eller en service på denne site udgør ikke et tilbud om salg eller leverance af produktet. Information og vejledning vedrørende et produkts tilgængelighed og egnethed bør du selv opsøge før eventuelt køb.

Indhold
Informationen på denne site er publiceret i god tro, med det formål at informere generelt. Man skal ikke regne med oplysningerne i forhold til et specifikt formål, og der gives ingen garanti vedrørende deres rigtighed og fuldstændighed. Oplysningerne på denne site må ikke være et incitament for investeringer i nogen af selskaberne i Unilever Group, og skal i det hele taget ikke danne grundlag for nogen investeringsbeslutninger. Hverken Unilever Food Solutions Danmark A/S eller datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller agenter skal hæfte for tab, beskadigelse eller udgifter, der opstår i forbindelse med adgang til eller brug af denne site eller en site linket til vores. Heri indbefattes, uden undtagelser, alle profittab såvel indirekte som uforudselige samt driftstab. Vi forbeholder os rettigheden til at lave ændringer på denne site, når vi finder det passende og uden nogen forhåndsmeddelelse.

Links til eksterne sites
Forskellige steder på denne site kan du finde links til andre internetsites, der er relevante i forhold til specifikke emner på vores site. Dette betyder ikke nødvendigvis, at Unilever Food Solutions Danmark A/S på nogen måde er tilknyttet disse andre sites eller deres ejere. Skønt det er virksomhedens intention, at du finder disse linkede sites interessante, er hverken virksomheden, dets datterselskaber , bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller agenter ansvarlige for disse sites samt de oplysninger de indeholder. Virksomheden med datterselskaber hverken bekræfter eller godkender disse eksterne sites og deres indhold. Hvis du på noget tidspunkt finder ud af, at du har bevæget dig udenfor Unilever Food Solutions Danmark A/S´s site kan du finde tilbage ved at klikke på pilen med teksten "Tilbage" eller ved at taste web-adressen i adressefeltet øverst på siden.

Personlige oplysninger
De eneste oplysninger vi gemmer i forbindelse med normal brug af denne site er adressen på den computer, der besøger vores server, hvilken type og version af browser den bruger, hvilke sider der bliver besøgt samt dato og tidspunkt for disse besøg. Oplysningerne bliver brugt til overvågning af siten og har betydning for sitens videreudvikling. Denne anvendelse resulterer ikke i nogen indsamling eller oplagring af personligt identificerbare oplysninger. Når du kontakter os, kan vi opbevare oplysninger, som vi skal bruge for at kunne svare på din henvendelse, fx navn, virksomhed, industri, adresse, mail-adresse og type af forespørgsel. Disse oplysninger er ikke konfidentielle. Hvis du fortæller os, at dine oplysninger ikke må anvendes som basis for videre kontakt respekteres din anmodning. Hvis ikke, kan vi bruge oplysningerne samt give datterselskaber og anerkendte tredjeparter i alle lande adgang til oplysningerne med formålet at kontakte dig i forbindelse med produkt- og serviceinformation, der muligvis er interessant for dig. Du kan bestille kopier af oplysningerne samt bede os om enten at ændre eventuelle unøjagtigheder eller lade være med at bruge oplysningerne til markedsføringsaktiviteter.

Produkter
Opskrifter
Opskriftsamling
Menu