Menu

Palmeolie er blevet meget kritiseret for at føre til miljøproblemer, da regnskoven bliver fældet og erstattet med oliepalmeplantager, hvilket igen kan føre til tab af biodiversitet. Denne kritik er delvis berettiget, så hvorfor boykotter vi ikke bare palmeolien og erstatter den med andre typer af fedtstoffer? Her er nogle svar på dette spørgsmål:

 

 • Ved en boykot ville oliepalmeavlerne være nødt til at gå over til afgrøder, der kræver et omkring 4-10 gange større dyrkningsareal, hvilket igen ville kræve, at endnu større områder af skov blev omdannet til agerjord. Faktisk er en af fordelene ved palmeolie, at udbyttet per dyrkningsareal er meget stort.
 • Millioner af mennesker i udviklingslandene ville få en reduceret indkomst. Ifølge WWF er op til 4,5 millioner mennesker i Sydøstasien afhængige af palmeolie for at overleve.
 • Der er også smagsmæssige og tekniske egenskaber ved palmeolien, som ingen anden olie kan tilbyde, hvilket gør det stort set umuligt at erstatte den med noget andet.

Når det er sagt, er det endnu vigtigere at øge efterspørgslen på certificeret bæredygtig palmeolie, så flere landmænd skifter til en bæredygtig praksis.

Bæredygtig dyrkning af oliepalmer indebærer, at man ...

 • bygger terrasser for at forhindre jordafstrømning
 • dyrker andre lave planter under palmetræerne til beskyttelse af jorden
 • kræver genvinding (kompostering) af restprodukter
 • bruger ugler til at bekæmpe problemer med skadedyr som rotter
 • beskytter skovene langs floder og undgår brug af ild
 • værner om foreningsfrihed, sundheds- og sygepleje samt sikre arbejdsforhold

"Løsningen er at købe produkter, der er fremstillet af bæredygtig palmeolie!"

Certificering er naturligvis kun en af mange vigtige måder at gøre palmeolieproduktionen mere bæredygtig på, og vi ved, at certificeringen alene ikke garanterer en løsning på alle de sociale og miljømæssige problemer, som sektoren står over for. Når det er sagt, er vi alligevel meget stolte over at være en af grundlæggerne af RSPO (Round table on Sustainable Palm Oil) og at have bidraget til fremkomsten af Tropical Forest Alliance, som arbejder for at standse rydningen af regnskov.

Dette er RSPO!

 • RSPO står for Round table on Sustainable Palm Oil og består af interessenter fra alle sektorer i samfundet – lige fra avlere til organisationer som Verdensnaturfonden, producenter og forbrugere. 
 • RSPO opstiller kriterier for bæredygtig palmeolie, hvor et af de vigtigste kriterier er, at skovområder med skrøbelige økosystemer samt de områder, der er vigtige for lokalbefolkningen ud fra et kulturelt synspunkt, ikke må anvendes. 
 • Yderligere kriterier for anvendelsen af bekæmpelsesmidler, svedjebrug og ikke mindst arbejdsbetingelserne for dem, der arbejder med palmeolie.
Produkter
Opskrifter
Opskriftsamling
Menu