Menu

I mere end 15 år har Unilever været på forkant, når det kommer til at drive ændringer i hele branchen i forbindelse med håndteringen af palmeolie, og før 2019 er gået, vil vi udelukkende købe 100 % bæredygtigt produceret palmeolie. En fysisk certificeret palmeolie er palmeolie, der enten er certificeret af RSPO (Massbalance eller Segregated Certification Standards) eller en tilsvarende standard, som er uafhængigt verificeret af en tredjepart. Siden 2015 er al den palmeolie, som Unilever Food Solutions bruger her i de nordiske lande, kommet fra certificerede, bæredygtige kilder, såkaldt RSPO-segregeret palmeolie. Segregeret palmeolie holdes adskilt gennem hele logistikkæden.

Vi er også den første konsumentvarevirksomhed, der offentligt deler information om vores leverandører og de fabrikker, vi arbejder med, både direkte og indirekte. Ved at gøre dette bidrager vi til større gennemsigtighed i branchen, hvilket vi mener er nøglen til at opnå en fuldt sporbar forsyningskæde, samtidig med at det bliver lettere at identificere problemer og håndtere dem. Palmeolie-kæden er lang og kompliceret, hvilket gør det endnu vigtigere med gennemsigtighed og sporbarhed.

Politik fra 2013

Alle vores leverandører skal følge vores politik for bæredygtig palmeolie fra 2013. Så sent som i 2016 skærpede vi kravene, og nu kræver vi endnu stærkere forpligtelser i forbindelse med blandt andet menneskerettigheder og inklusion af små landmænd.

Kernen i vores politik er vores engagement i forbindelse med følgende principper:

  • Ingen skovrydning
  • Ingen udvikling på tørv
  • Ingen udnyttelse af mennesker og samfund. 
  • Bestræbelser på at opbygge en forsyningskæde, der giver en mere effektiv arealanvendelse og skovbeskyttelse, samtidig med at vi øger vores positive sociale påvirkning. 
  • Gennemsigtighed

Vil du vide mere om vores politik for bæredygtig palmeolie? Klik her!

Dette arbejde opfylder følgende af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Produkter
Opskrifter
Opskriftsamling
Menu