Menu

Allerede i dag har vi besluttet os for at gå i spidsen, når det handler om at skabe fremtidens bæredygtige køkken, og vi håber naturligvis, at du vil med på rejsen. Selvom opgaven kan synes svær, er der masser, du kan gøre for at bidrage til en bæredygtig udvikling. 

Vores strategi for bæredygtig vækst

Unilever Sustainable Living Plan er vores plan for bæredygtig vækst. Målet er, at vi i år 2020 har halveret vores fodaftryk, samtidig med at vi stadig vokser. Vi skal også arbejde med globale sundhedsspørgsmål og sikre, at de, der dyrker og producerer vores produkter, har anstændige arbejdsvilkår (herunder anstændig løn) og sundhedsmæssige forhold. Planen omfatter tre hovedformål, som igen hviler på ni forpligtelser vedrørende sundhed & hygiejne, bedre ernæring, drivhusgasser, vandforbrug, affald & emballage, bæredygtig oprindelse, retfærdighed på arbejdspladsen, muligheder for kvinder og inkluderende sager. De tre overordnede mål er: 

Bedre sundhed og velbefindende for over 1 milliard

I 2020 vil vi hjælpe mere end en milliard mennesker til at forbedre deres sundhed og velbefindende.

Halvering af miljøpåvirkningen

I 2020 er det vores mål at halvere miljøpåvirkningen ved produktion og forbrug af vores produkter.

Forbedrede levevilkår for millioner

I 2020 vil vi forbedre livet for millioner af mennesker.

 

Ud over disse forpligtelser har Unilever opsat flere end 50 underliggende mål, der spænder over vores sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling. Se nedenfor. 

 

Vi spænder buen hårdt. Alligevel er vi i godt på vej med 80 % af vores mål for miljøpåvirkningen i 2020-2030.  

Bæredygtig dyrkning

Senest i år 2020 vil 100% af vores landbrugs-råvarer komme fra bæredygtige jordbrug.

Vand

Halvere vandforbrug forbundet med forbrugeres anvendelse af vores produkter senest i 2020.

Affald

Halvere mængden af affald forbundet med kassering af vores produkter senest i 2020.

100 % vedvarende elektricitet i 2020

Vi vil købe el gennem forsyningsnet fra vedvarende energikilder i 2020.

Forbedre ernæring

Vi vil fordoble andelen af produkter i vores sortiment, som opfylder de højeste ernæringsstandarder i år 2020.

Drivhusgasser

Halvere udledningen af drivhusgasser fra vores produkter under hele livscyklussen senest i 2030.

100 % genvundet plast

Unilever påtager sig senest i år 2025 at anvende udelukkenede 100 % genanvendlige plastemballager.

100 % vedvarende energi i 2030

100 % af vores samlede energiforbrug i hele koncernen skal komme fra vedvarende kilder i 2030.

 

Hvad omfatter bæredygtigt landbrug?

Økologisk landbrug og fødevareproduktion er et spørgsmål med mange dimensioner. Men det er også et spørgsmål, hvor forskere ofte har forskellige svar.
Unilevers strategi er at finde løsninger til bæredygtigt jordbrug, skønt vi også tilbyder nogle økologiske varer.

Bæredygtige landbrugsmetoder har potentiale til at øge udbyttet betydeligt, mildne effekten af klimaforandring og  tilbyde økonomiske og sociale fordele for landmænd, deres familier og de omkring-liggende samfund.

 

Hvad omfatter bæredygtigt landbrug?  

Bæredygtigt jordbrug er et helt system af plante- og dyrebeskyttelsesmetoder i kombination med mål- sætninger for, hvordan vi kan skabe en mere  velfungerende planet.  
For at Unilever Food  Solutions anser en afgrøde for at være bæredygtig, skal bl.a. ovenstående 11 vigtige aspekter være opfyldt.

Vi stimulerer biodiversitet

  • Vi bygger dæmninger for at skabe nye økosystemer.
  • Vi bygger bihoteller mellem jordområderne for at stimulere pollinering.
  • Vi skaber levesteder for mariehøner, hvor de kan overvintre og formere sig.

Skadedyrsbekæmpelse

Hvert skadedyr har en naturlig fjende, og ved omhyggeligt at identificere hvilke arter, der ikke enes, kan man finde naturlige løsninger for at skræmme uønskede gæster væk fra markerne.

Vores produkters CO2-belastning gennem forsyningskæden

  • 26 % Råvarer
  • 3 % Fremstilling
  • 2 % Transport & salg
  • 68 % Kundanvendelse
  • 1 % Bortskaffelse/genvinding

 

Unilever er førende inden for bæredygtighed

Da flere end 1.000 eksperter inden for bæredygtig udvikling fra 79 lande blev spurgt om, hvilke virksomheder de anser for at være førende, når det kommer til at integrere bæredygtighed i forretningsstrategien, landede Unilever på en overlegen førsteplads. Som om dette ikke var nok, har vi ligget i top på Dow Jones Sustainability World Index hele 16 gange.  Desuden har vi vundet mange flotte priser som PwC Building Public Trust Award og CDP World leader in Climate change, for bare at nævne et par stykker.    

 

Vi hjælper dig hellere end gerne i dit arbejde

 

Vil du vide, hvad du kan gøre for at bidrage til en bæredygtig fremtid? Læs mere om vores værktøjer her på ufs.com, og bliv inspireret!

Produkter
Opskrifter
Opskriftsamling
Menu