Menu

Siden 2017 har Unilever arbejdet efter konceptet Mindre plast, Bedre plast, Ingen plast. Dette betyder en aktiv indsats for at forbedre den plast, som vi allerede bruger, og at arbejde på at finde mere bæredygtige løsninger inden for den nærmeste fremtid. Sammen med andre miljømæssige aktører i branchen* bevæger vi os fremad mod vores mål for 2025:

  • at halvere vores forbrug af ny plast.
  • at øge vores anvendelse af genbrugsmaterialer.
  • at sørge for, at vi indsamler og forarbejder mere plast, end vi sælger.

Denne forpligtelse betyder, at Unilever bliver verdens første globale virksomhed, der arbejder på tværs af grænserne i hele porteføljen for at reducere plastforbruget.

 

Konceptet Less, Better, No

Inden for rammeværket Mindre plast, Bedre plast og Ingen plast arbejder Unilever hen imod et globalt bæredygtigt mål. Ved at eliminere unødvendig plastemballage gennem innovationer som Refill, Genbrug og Koncentrat, samtidig med at vi øger andelen af genanvendte plastmaterialer, kan vi arbejde hen imod en cirkulær metode, hvor plast og affald reduceres drastisk.

Her er nogle eksempler på, hvad Less, Better, No-initiativet indebærer.

 

Less Plastic / Mindre plast

  • Mindre plast handler om generelt at skære ned på den andel af plast, vi bruger. Via Mindre plast-initiativet har Unilever blandt andet fundet nye måder at levere produkter på. I Sydøstasien har det blandt andet betydet, at der findes refill-stationer for forbrugerprodukter i butikker, på universiteter m.m.

Better Plastic / Bedre plast

  • Handler om at gøre vores produkter genanvendelige og eliminere problematiske materialer. Bedre plast-initiativet har ført til innovationer, der gør, at sort plast kan genanvendes, samt Liptons flasker, der er lavet af 100 % genbrugsplast.

No Plastic / Ingen plast

  • Ingen plast betyder, at vi tænker disruptivt i forhold til emballage. Som en del af forpligtelsen til ikke at bruge plast overhovedet er der blevet udviklet innovationer som faste shampoobarer, tandpastatabletter i refill og bambustandbørster.

*Unilever har et langsigtet partnerskab med Ellen MacArthur Foundation og deres new Plastics Economy Initiative.

Produkter
Opskrifter
Opskriftsamling
Menu