Menu

At gå fra en lineær affaldsmodel til en cirkulær model er det, der kræves for at reducere både affald og økonomiske tab.

Hvert minut lækkes det, der svarer til en skraldevogn fyldt med plast, ned i søer og floder, og til sidst havner det i havene. Det anslås, at 100 millioner havdyr dør hvert år på grund af plast. Og man antager, at problemet vil vokse. Ellen MacArthur Foundation rapporterer i The New Plastics Economy, at der i 2050 er stor risiko for, at der vil være mere plast end fisk i jordens oceaner.

 

Take-Make-Dispose

Kun 14 % af den plastemballage, der bruges globalt, ender på en genbrugsstation – og kun 9 % bliver i sidste ende genanvendt. En tredjedel forbliver i skrøbelige økosystem, såsom havene, og 40 % ender på lossepladser. Billig plast er blevet et standardmateriale i nutidens ofte kortsigtede økonomi, og mange globale virksomheder er afhængige af det. Forbrugsmodellen “Take-Make-Dispose” er den lineære måde, der dominerer, hvordan vi bruger plast, og det er dette, Unilever ønsker at ændre.

En cirkulær model

Ikke kun klimaet og miljøet tager skade af den rådende Take-Make-Dispose-model. Også økonomien lider under den. Ifølge World Economic Forum koster plastaffald den globale økonomi 80-120 milliarder dollar om året. Det er nødvendigt med en mere cirkulær model, hvor vi ikke bare bruger mindre emballage, men også designer produktet bedre fra start til slut. Målet med produktdesign bør være, at det kan genbruges, genanvendes eller komposteres.

 

Unilevers forpligtelser i 2025

Som en global virksomhed har Unilever ansvaret for at finde bedre emballageløsninger. Fordelene ved cirkulær økonomi er tydelige – en mere effektiv anvendelse af materialer betyder lavere omkostninger og mindre affald. Unilever er på vej mod følgende mål i 2025:

  • Alle vores produktemballager skal være genanvendelige, genbrugte eller komposterbare.
  • Mindst 25 % af plasten i vores produkter skal komme fra genbrugte kilder.
  • Vi skal halvere vores forbrug af jomfruplast.
  • Vi skal arbejde på at indsamle og behandle mere plast, end vi sælger.
Produkter
Opskrifter
Opskriftsamling
Menu